liniowym

Encyklopedia PWN

mat. funkcjonał F, przekształcający dowolną przestrzeń liniową w zbiór liczbowy i spełniający dodatkowo warunek: F(a1φ1 + a2φ2) = a1F(φ1) + a2F(φ2), gdzie a1, a2 — liczby, φ1, φ2 — elementy przestrzeni liniowej.
mat. interpolacja, w której poszukiwaną funkcję przybliża się odcinkami prostych (funkcjami liniowymi).
mat. wyrażenie będące sumą wektorów pomnożonych przez współczynniki skalarne;
blokada kol. uzależniająca podanie sygnału zezwalającego na wjazd pojazdu szynowego na odcinek drogi kol. (odstęp) od tego, czy odcinek ten jest zajęty przez inny pojazd.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia