liniowym

Encyklopedia PWN

budowla liniowa składająca się z przewodów rurowych, kształtek, połączeń, armatury, kompensatorów i osprzętu, służąca do przesyłania (transportu) płynów i mieszanin w postaci: jednofazowej (ciecze i gazy), dwufazowej (mieszaniny cieczy i ciał stałych lub gazu i ciał stałych) lub trójfazowej (cieczy, gazu i ciał stałych).
wielkocząsteczkowe polimery liniowe zbudowane z połączonych wiązaniami 3′,5′-fosfodiestrowymi rybonukleotydów adeniny (oznaczenie: A), guaniny (G), cytozyny (C) i uracylu (U);
Schur
[szur]
Isaai, ur. 10 I 1875, Mohylew (obecnie na Białorusi), zm. 10 I 1941, Tel Awiw,
matematyk niemiecki;
serwomechanizm
[łac.-gr.],
zamknięty układ sterowania (regulacji nadążnej), w którym wielkością sterowaną (regulowaną) jest położenie kątowe lub liniowe elementu obiektu sterowania, np. wału wyjściowego przekładni mech. napędzanej przez silnik elektr. lub tłoczyska siłownika hydraulicznego.
procesy polegające na utworzeniu makrocząsteczek o przestrzennej trójwymiarowej strukturze.
maszyna przetwarzająca ciepło, energię elektryczną lub energię mechaniczną na pracę o postaci dogodnej do napędzania maszyn, pojazdów i urządzeń przemysłowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia