rurociąg
 
Encyklopedia PWN
rurociąg,
budowla liniowa składająca się z przewodów rurowych, kształtek, połączeń, armatury, kompensatorów i osprzętu, służąca do przesyłania (transportu) płynów i mieszanin w postaci: jednofazowej (ciecze i gazy), dwufazowej (mieszaniny cieczy i ciał stałych lub gazu i ciał stałych) lub trójfazowej (cieczy, gazu i ciał stałych).
R. mogą być proste, rozgałęzione lub tworzyć sieci r. (np. sieć wodociagowa, kanalizacyjna). Nośnikiem ciał stałych najczęściej jest woda lub powietrze (transport hydrauliczny, transport pneumatyczny). R. są wykonywane z drewna, ceramiki, metali (np. aluminium, miedzi) i ich stopów (np. żeliwa, stali), betonu, żelbetu i tworzyw sztucznych. Kompensatory (wydłużki) umożliwiają swobodne (nie powodujące wzrostu naprężeń) zmiany długości rurociągu pod wpływem zmian temperatury, ciśnienia roboczego itp. R. podziemne są zazwyczaj układane poniżej granicy przemarzania i nie wymagają zastosowania kompensatorów. Ruch przesyłanego medium w r. osiąga się przez różnice wysokości położenia lub różnice ciśnienia na wlocie i wylocie; z tego względu r. dzielimy odpowiednio na r. grawitacyjne i r. pompowe. Ze względu na znaczenie wyróżnia się r. główne, czyli magistrale rurociągowe; r. główne lub sieci mają często specjalne nazwy (gazociąg, naftociąg, wodociąg) i osiągają często znaczne długości; np. naftociąg Przyjaźń ma dł. 5200 km, ropociąg transalaskański (z Prudhoe Bay do Valdez) — 1250 km.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia