transport pneumatyczny
 
Encyklopedia PWN
transport pneumatyczny,
przenoszenie ciał stałych, szczególnie materiałów sypkich (proszków, drobnych ziaren), poprzez unoszenie ich w strumieniu powietrza płynącego zamkniętym rurociągiem w wyniku różnicy ciśnień na jego końcach;
urządzenie do t.p. (przenośnik pneumatyczny) składa się z urządzenia zasilającego (sprężarki, wentylatora lub dmuchawy), rurociągu, oddzielacza materiału (odpylacza) i urządzeń oczyszczających powietrze przed wypuszczeniem do atmosfery; przenośniki dzieli się na: ssące (wykorzystują podciśnienie, mogą pobierać materiał z kilku miejsc równocześnie i transportować do jednego miejsca) i tłoczące (wykorzystują nadciśnienie, mogą przemieszczać materiał pobrany z jednego miejsca do kilku różnych). W przenośnikach pneumatycznych fluidyzacyjnych materiały są nasycane powietrzem (fluidyzacja) i przemieszczane — pod ciśnieniem lub grawitacyjnie. Specjalnym rodzajem t.p. jest poczta pneumatyczna. Zasada t.p. jest też wykorzystywana w odkurzaczach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia