grawitacyjne

Encyklopedia PWN

zapadanie grawitacyjne, kolaps grawitacyjny,
zjawisko kurczenia się ciał (w praktyce obiektów astronomicznych) pod wpływem własnego ciążenia przy znikomym udziale innych oddziaływań.
ogół zjawisk wywoływanych ugięciem promieni świetlnych w polu grawitacyjnym.
rozchodzące się w przestrzeni zaburzenia pola grawitacyjnego wywołane niejednostajnym ruchem mas (ciał);
astr. ugięcie wiązki światła odległej gwiazdy lub kwazara w pobliżu obiektu astronomicznego o masie typowej dla gwiazdy lub planety, znajdującego się między tą gwiazdą i obserwatorem;
fiz. rozchodzące się w przestrzeni zaburzenia pola grawitacyjnego wywołane niejednostajnym ruchem mas; → fale grawitacyjne.
przewidziane przez ogólną teorię względności zwiększenie długości fal elektromagnetycznych przy wychodzeniu z obszaru o niższym potencjale grawitacyjnym, np. powierzchni gwiazdy.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia