magistrale rurociągowe

Encyklopedia PWN

budowla liniowa składająca się z przewodów rurowych, kształtek, połączeń, armatury, kompensatorów i osprzętu, służąca do przesyłania (transportu) płynów i mieszanin w postaci: jednofazowej (ciecze i gazy), dwufazowej (mieszaniny cieczy i ciał stałych lub gazu i ciał stałych) lub trójfazowej (cieczy, gazu i ciał stałych).

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia