liniowym

Encyklopedia PWN

rozdzielczość, zdolność rozdzielcza,
fiz., fot. wielkość charakteryzująca zdolność przyrządów opt. (mikroskopów, obiektywów fot. i in.) oraz fot. materiałów światłoczułych do odwzorowywania bardzo drobnych szczegółów.
rozszerzalność cieplna, dylatacja cieplna,
fiz. zmiana rozmiarów ciała podczas ogrzewania;
równania zawierające niewiadomą funkcję y = y(x) jednej zmiennej x, jej pochodne y(k)(x) różnych rzędów, jak też zmienną niezależną x;
mat. wyrażenie postaci f(x) = g(x), gdzie f i g są funkcjami określonymi w pewnym zbiorze A, o wartościach w zbiorze B, a x oznacza niewiadomą lub zbiór niewiadomych.
równanie postaci f = 0, gdzie f jest wielomianem stopnia n (n ≥ 0) jednej lub kilku zmiennych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia