rozdzielczość
 
Encyklopedia PWN
rozdzielczość, zdolność rozdzielcza,
fiz., fot. wielkość charakteryzująca zdolność przyrządów opt. (mikroskopów, obiektywów fot. i in.) oraz fot. materiałów światłoczułych do odwzorowywania bardzo drobnych szczegółów.
Jest równa najmniejszej odległości 2 punktów lub linii jeszcze rozróżnialnych; rozdzielczość może być liniowa lub kątowa (φ — kąt zawarty między promieniami poprowadzonymi od tych punktów do obserwatora); dla oka ludzkiego φmin ≈ 1′. Rozdzielczość układu fot., o której decydują zarówno jego części opt., jak i warstwa światłoczuła, mierzy się na obrazie fot. siatki kreskowej (lub gwiaździstej) i określa ilościowo największą liczbą par kresek jasnych i ciemnych, przypadających na 1 mm obrazu, odtwarzanych na zdjęciu oddzielnie. Czynnikiem ograniczającym rozdzielczość nawet doskonałych przyrządów opt. są gł. efekty dyfrakcyjne (dyfrakcja fal), które powodują rozmycie obrazu punktu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia