apertura
 
Encyklopedia PWN
apertura
[łac.],
wielkość charakteryzująca jasność układów optycznych;
apertura kątowa jest to kąt α pomiędzy skrajnymi promieniami stożkowej wiązki światła wchodzącej do układu opt.; apertura numeryczna jest równa n · sin(α /2), gdzie n jest współczynnikiem załamania ośr., w którym znajduje się obserwowany przedmiot (źródło światła); zdolność rozdzielcza przyrządów jest proporcjonalna do apertury numerycznej, a jasność otrzymanego obrazu do jej kwadratu. Aperturę zwiększa się przez umieszczenie przedmiotu w cieczy o dużym współczynniku załamania (immersja).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia