kątowa

Encyklopedia PWN

częstość kątowa, częstość kołowa, pulsacja skalarna,
wielkość fiz. (oznaczana symbolem ω) charakteryzująca drgania harmoniczne i określająca szybkość zmian fazy drgania (drgania, fale);
metrol. wzorzec kąta (jednowymiarowy) w postaci stalowego, płaskiego wielościanu o równoległych podstawach, w którym powierzchnie boczne, zw. pomiarowymi, tworzą ściśle określone kąty pomiarowe;
mała maszyna elektr. indukcyjna przeznaczona do pracy jako precyzyjny przetwornik położenia kątowego w napięcie elektryczne.
instrumenty służące do obserwacji obiektów astr. w zakresie promieniowania rentgenowskiego i gamma, charakteryzujące się stosunkowo wysoką kątową zdolnością rozdzielczą.
przyrządy i urządzenia służące do obserwacji astronomicznych.
podstawowa, wektorowa wielkość fizyczna charakteryzująca ruch.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia