liniowym

Encyklopedia PWN

terapia systemowa, terapia interakcyjna,
psychol. nurt współcz. psychoterapii, który zaczął rozwijać się latach 40. XX w. w USA;
tereftalowy kwas, kwas 1,4-benzenodikarboksylowy, C6H4(COO)2,
związek organiczny, kwas aromatyczny;
dział obejmujący zagadnienia termodynamiki ogólnej, chem. i techn., wykorzystywany do analizy zagadnień techn. w inżynierii chemicznej i procesowej;
termoelement
[gr.-łac.],
ogniwo termoelektryczne, termoogniwo, termopara,
układ 2 przewodów (wykonanych z różnych metali lub z półprzewodników) spojonych jednymi końcami, w którym powstaje wypadkowa siła elektromotoryczna (siła termoelektr.) wówczas, gdy między spojeniem a pozostałymi końcami przewodów istnieje różnica temperatury (Seebecka zjawisko).
termoplasty
[gr.],
termoplastyczne tworzywa sztuczne,
tworzywa sztuczne o liniowej lub rozgałęzionej budowie makrocząsteczek, odznaczające się zdolnością do wielokrotnego przechodzenia w podwyższonej temperaturze w stan plast.;
włók. wielkość określająca masę liniową włókien i nitek jedwabnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia