termoplasty
 
Encyklopedia PWN
termoplasty
[gr.],
termoplastyczne tworzywa sztuczne,
tworzywa sztuczne o liniowej lub rozgałęzionej budowie makrocząsteczek, odznaczające się zdolnością do wielokrotnego przechodzenia w podwyższonej temperaturze w stan plast.;
po oziębieniu zachowują kształt nadany im podczas ogrzewania; termoplasty są na ogół rozpuszczalne w rozpuszczalnikach org.; do najważniejszych należą: polietylen, polipropylen, polistyren, poli(chlorek winylu), poliamidy, poli(metakrylan metylu), poliwęglany, poli(tereftalan etylenu); termoplasty najczęściej są kształtowane metodą formowania wtryskowego i przez wytłaczanie.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia