telekomunikacyjne zniekształcenia
 
Encyklopedia PWN
telekomunikacyjne zniekształcenia, zniekształcenia sygnału,
niezamierzone odchylenia kształtu sygnału od jego kształtu pierwotnego, wywołane pewnymi niedoskonałościami drogi przesyłowej (układów transmisyjnych), na którą nie oddziałuje żadne źródło energii z wyjątkiem źródła sygnału;
(inne źródła energii mogą powodować powstanie zakłóceń telekomunikacyjnych, występujących niezależnie od zniekształceń telekomunikacyjnych). Rozróżnia się zniekształcenia telekomunikacyjne: linearne, powstające gdy tłumienie poszczególnych składowych widma sygnału w drodze przesyłowej jest niejednakowe (zniekształcenia telekomunikacyjne tłumieniowe) lub gdy przesunięcie fazowe poszczególnych składowych widma sygnału w tej drodze nie jest liniową funkcją częst. sygnału (zniekształcenia telekomunikacyjne fazowe lub inaczej opóźnieniowe), oraz nielinearne, związane z powstaniem nowych składowych widma sygnału, nie występujących w widmie pierwotnym. Zniekształcenia telekomunikacyjne pogarszają jakość transmisji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia