linearne

Encyklopedia PWN

odmiana pisma powstałego na Krecie, → kreteńsko-mykeńskie pisma.
szyk wojsk. powstały w XVII w.;
archeol. wczesnoneolityczna kultura powstała ok. 4500 p.n.e. na terenie wschodniej Słowacji, północno-wschodnich Węgier i północno-zachodniej Rumunii pod wpływem kultury Körös;
ogólna nazwa zespołu kultur rozwijających się w okresie neolitu i w epoce brązu (III i II tysiąclecie p.n.e.) w basenie Morza Egejskiego.
dwie odmiany pisma powstałego na Krecie (odkryte 1900 przez A. Evansa i jego następców w Knossos, Fajstos, Aja Triada i in. miastach);
kreteńska kultura, kultura minojska,
kultura rozwijająca się na Krecie w epoce brązu (ok. 3500–1070 p.n.e.);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia