kreteńsko-mykeńskie pisma
 
Encyklopedia PWN
kreteńsko-mykeńskie pisma,
dwie odmiany pisma powstałego na Krecie (odkryte 1900 przez A. Evansa i jego następców w Knossos, Fajstos, Aja Triada i in. miastach);
do grupy p.k.-m. należą: 1) pismo piktograficzne (obrazkowe), zabytki 2000–1600 p.n.e.; 2) pismo sylabiczne z elementami piktografii (2. poł. II tysiącl.), tzw. linearne A, którym zapisano nie odczytane teksty „minojskie”, i linearne B, powstałe w wyniku reformy poprzedniego, którym w XIV i XIII w. p.n.e. pisano po grecku (odczytane 1953 przez M. Ventrisa i J. Chadwicka); kontynuacją pisma linearnego A i B było pismo cypryjskie.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Dysk z Fajstos fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia