linearne A

Encyklopedia PWN

historiografia
[gr. historía ‘badanie’, ‘informacja’, ‘opowiadanie’, gráphō ‘piszę’],
pisarstwo historyczne, nagromadzone teksty dotyczące przeszłości, nauka historyczna.
ogólna nazwa zespołu kultur rozwijających się w okresie neolitu i w epoce brązu (III i II tysiąclecie p.n.e.) w basenie Morza Egejskiego.
dwie odmiany pisma powstałego na Krecie (odkryte 1900 przez A. Evansa i jego następców w Knossos, Fajstos, Aja Triada i in. miastach);
każde pismo (zbiór znaków graficznych) utrwalone na nośniku pisma stosowanym w poligrafii do składania tekstów, np. na czcionkach, matrycach (linotypowych, monotypowych i in.), fotomatrycach czy też w postaci fontów komputerowych.
miejsce wydobywania się na powierzchnię Ziemi (także powierzchnię innych planet i ich satelitów) produktów erupcji: lawy (wulkan lawowy), materiałów piroklastycznych (wulkan pyłowy, szlakowy) oraz gazów wulkanicznych (wulkan gazowy).
wizualne przedstawienie tła akcji scenicznej, wyrażone za pomocą środków malarskich, plastycznych lub architektonicznych.
kreteńska kultura, kultura minojska,
kultura rozwijająca się na Krecie w epoce brązu (ok. 3500–1070 p.n.e.);
strukturalizm
[ang. < łac.],
termin upowszechniony w latach 40. XX w.; pierwotnie oznaczał podejście i metodę badawczą stosowane w lingwistyce, następnie stał się nazwą orientacji teoretycznej w antropologii społecznej i kulturowej, badaniach literackich, religioznawstwie i psychologii.
geofiz. różnice między polem geomagnetycznym zmierzonym na danym obszarze a polem odniesienia IGRF (International Geomagnetic Reference Field — Międzynarodowe Geomagnetyczne Pole Odniesienia);
Gabo
[gạ̈bə]
Naum Wymowa, właśc. N.B. Pewzner Wymowa, ur. 5 VIII 1890, Klimowicze, zm. 23 VIII 1977, Waterbury (stan Connecticut),
amerykański rzeźbiarz i architekt, pochodzący z Białorusi.
iluzjonizm
[łac. illusio ‘złudzenie’],
szt. plast. dążenie do oddania, możliwie najwierniejszego, złudzenia rzeczywistości;
kubizm
[fr. cubisme < łac. cubus ‘sześcian’, ‘kostka’],
kierunek w malarstwie i rzeźbie zainicjowany we Francji ok. 1906, który odegrał decydującą rolę w przeobrażeniach sztuki XX w.
Moravia Alberto, właśc. A. Pincherle, ur. 28 XI 1907, Rzym, zm. 26 IX 1990, tamże,
włoski prozaik, eseista i dziennikarz.
układ połączonych ze sobą elementów, umożliwiających przepływ prądu elektrycznego;
Pacher Michael Wymowa, ur. między 1430 a 1435, Neustift(?) (Novacella, obecnie we Włoszech) k. Brixen (Bressanone, tamże), zm. między 7 VII a 24 VIII 1498, Salzburg(?),
austr. malarz i snycerz; jeden z najwybitniejszych artystów późnego gotyku.
system znaków służący do utrwalenia lub zastąpienia języka mówionego przez zapis.
dziedzina sztuk pięknych, leżąca u podstaw malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury i rzemiosła artystycznego; także technika, w której zostało wykonane dzieło sztuki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia