telekomunikacyjne zakłócenia
 
Encyklopedia PWN
telekomunikacyjne zakłócenia, zakłócenia sygnału,
niepożądane przebiegi występujące razem z sygnałem (przebiegiem użytecznym) i pochodzące ze źródeł innych niż sygnał.
Ze względu na rodzaj źródła rozróżnia się m.in.: zakłócenia telekomunikacyjne atmosferyczne, powstające wskutek wyładowań elektr. w atmosferze, energetyczne, powodowane działaniem urządzeń energoelektr., przenikowe, związane z częściowym przenikaniem energii do danej drogi przesyłowej sygnału z innych dróg przesyłowych. Zakłócenia telekomunikacyjne dzieli się na własne (np. szum cieplny, zakłócenia komutacyjne) i obce (np. przenikowe, atmosferyczne, energ., szum otoczenia) oraz trwałe (np. energ.) i nietrwałe (np. atmosferyczne), a także — zależnie od lokalizacji miejsca dopływu zakłócenia — na aparatowe, stacyjne i międzystacyjne. Zakłócenia telekomunikacyjne pogarszają jakość transmisji.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia