energetyczne

Encyklopedia PWN

ekol. bilanse energetyczne zjawisk ekologicznych;
stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań dotyczących ochrony środowiska.
w pasmowej teorii ciała stałego zbiór blisko siebie leżących poziomów energ., dozwolonych dla elektronów w sieci krystalicznej.
ekon. interdyscyplinarny kierunek naukowy wykorzystujący teoretyczne narzędzia ekonomii i termodynamiki do badania procesów gospodarczych;
całokształt urządzeń i środków współpracujących ze sobą podczas pozyskiwania, przetwarzania, przesyłania, rozdzielania i (częściowo — na potrzeby własne) użytkowania energii, służących zaspokajaniu zapotrzebowania na różne postacie i nośniki energii;
zdolność zwierząt do utrzymania równowagi między energią pobraną w pokarmach a energią wydatkowaną z organizmu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia