energetyczny system
 
Encyklopedia PWN
energetyczny system,
całokształt urządzeń i środków współpracujących ze sobą podczas pozyskiwania, przetwarzania, przesyłania, rozdzielania i (częściowo — na potrzeby własne) użytkowania energii, służących zaspokajaniu zapotrzebowania na różne postacie i nośniki energii;
na system energetyczny składają się podsystemy (systemy): elektroenerg., gazoenerg., cieplnoenerg. (zw. ciepłowniczym), paliw ciekłych i paliw stałych; systemy elektroenerg. i gazoenerg. mają sieci o zasięgu ogólnokrajowym; sieci systemów ciepłowniczych obejmują znacznie mniejsze obszary, natomiast system paliw ciekłych tylko częściowo jest wyposażony w rurociągi i, podobnie jak system paliw stałych, korzysta z usług sieci transportowych: kol., drogowej lub wodnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia