elektroenergetyczny system
 
Encyklopedia PWN
elektroenergetyczny system,
zbiór połączonych i współpracujących ze sobą urządzeń i instalacji do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, rozdzielania i odbioru energii elektr., a częściowo także wytwarzania ciepła w elektrociepłowniach.
system elektroenergetyczny obejmuje określony obszar działania i na ogół jest centralnie kierowany; w skład systemu wchodzą elektrownie i sieci elektroenerg. i układy odbiorcze. Obecnie (2004) w Europie kontynentalnej działają 3 podstawowe s.e.: UCTE (Union for Coordination of Transmission of Electricity) — kraje zachodniej i środkowej Europy, NORDEL — nordycka organizacja ds. współpracy elektroenergetyki (obejmująca kraje skand.), UPS (United Power System) — kraje byłego ZSRR. Polski s.e. rozpoczął ścisłą współpracę z UCTE 1995 wraz z całą regionalną grupą s.e. CENTREL (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja); od 1999 Polska wraz z grupą CENTREL jest członkiem stowarzyszonym UCTE. W Warszawie znajduje się Centrum Regulacyjno-Rozliczeniowe (CRR) dla systemów CENTREL.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia