transformator
 
Encyklopedia PWN
transformator
[łac.],
urządzenie elektrotechniczne do przetwarzania (transformowania) energii elektr. prądu przemiennego lub zmiennych sygnałów elektr. w celu przekazania ich z jednego elektr. obwodu do drugiego (np. celem otrzymania napięcia o innej wartości, galwanicznego oddzielenia źródła od odbiornika itp.), działające na podstawie zjawiska indukcji elektromagnetycznej;
t. stanowi zespół 2 (lub więcej) cewek (zwojnic) sprzężonych magnetycznie, tj. oddziałujących na siebie za pośrednictwem pola magnet.; współczynnik sprzężenia (stosunek indukcyjności wzajemnej cewek do pierwiastka z iloczynu indukcyjności własnych) poprawia się zazwyczaj za pośrednictwem magnetowodu ferromagnet. — rdzenia). Cewkę połączoną ze źródłem (energii, sygnału) nazywa się uzwojeniem pierwotnym (o z1 zwojach), a cewkę połączoną z odbiornikiem — uzwojeniem wtórnym (o z2 zwojach). Stosunek liczby zwojów uzwojenia wtórnego (z2) do liczby zwojów uzwojenia pierwotnego (z1) nazywa się przekładnią zwojową t. i oznacza zwykle θ = z2/z1; w t. idealnym (tj. bez strat w uzwojeniach i w rdzeniu) obowiązują zależności: θ = U2/U1 = I1/I2 oraz U1 · I 1 = U2 · I2 (gdzie U1 i U2 oznaczają wartości skuteczne napięcia — odpowiednio po stronie pierwotnej i wtórnej, a I1 i I2 oznaczają analogicznie wartości skuteczne natężenia prądu); zależności te wskazują, że t. przetwarza energię elektr. przy zachowaniu mocy. Ze względu na zastosowanie rozróżnia się: t. energetyczne (do przesyłania i rozdziału energii elektr.), t. małej mocy (zastosowanie w automatyce, radiotechnice, telekomunikacji), t. specjalne (np.: przekładniki pomiarowe, t. bezpieczeństwa). Większość t. zawiera rdzeń ferrytowy lub stalowy, ale w radiotechnice i telekomunikacji stosuje się także t. bezrdzeniowe (powietrzne). T. energetyczne można podzielić na suche i olejowe. T. o konstrukcji uproszczonej, mający tylko 1 cewkę z odczepami lub ze stykiem ruchomym, nazywa się autotransformatorem. Pierwowzorem t. był induktor Ruhmkorffa (1851); pierwszy t. 1-fazowy (z otwartym magnetowodem) skonstruował 1876 P.N. Jabłoczkow; t. współczesne pochodzą od t. zbudowanego 1884 przez braci J. i E. Hopkinsonów; t. 3-fazowy zbudował 1890 M. Doliwo-Dobrowolski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia