indukcyjność
 
Encyklopedia PWN
indukcyjność,
fiz. wielkość charakteryzująca właściwości magnet. obwodów z prądem elektr. i określająca wartość siły elektromotorycznej (SEM) indukcji w obwodach z prądem elektr. zmiennym (indukcja);
i. własna (współczynnik samoindukcji) L obwodu — stosunek strumienia magnet. Φ wytworzonego i obejmowanego przez obwód z prądem elektr. do natężenia prądu I płynącego w tym obwodzie: L = Φ/I; i. wzajemna (współczynnik indukcji wzajemnej) obwodu 1 i obwodu 2 — stosunek strumienia magnet. Φ12 wytworzonego przez obwód 1 (z prądem o natężeniu I1) i obejmowanego przez obwód 2 do I1: L12 = Φ12/I1; i. własna zależy od cech geom. obwodu oraz przenikalności magnet. μ ośrodka, np. dla długiej cewki z N zwojami, o długości l i polu powierzchni przekroju poprzecznego S, L = μN2S/l; i. wzajemna zależy dodatkowo od odległości i wzajemnego położenia obwodów; jednostką i. jest henr (H).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia