wzajemna

Encyklopedia PWN

organizacja powołana w Moskwie I 1949 w celu koordynowania współpracy gospodarczej bloku państw podporządkowanych ZSRR;
atrakcyjność społeczna, atrakcyjność interpersonalna,
psychol. cechy danej osoby wywołujące u innych osób pozytywną postawę wobec niej;
fiz. wielkość charakteryzująca właściwości magnet. obwodów z prądem elektr. i określająca wartość siły elektromotorycznej (SEM) indukcji w obwodach z prądem elektr. zmiennym (indukcja);
ekon. proces tworzenia i trwania powiązań i współzależności gospodarczej pomiędzy krajami.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia