autotransformatorem

Encyklopedia PWN

rodzaj transformatora, w którym część uzwojenia jest wspólna dla strony pierwotnej i wtórnej (na rdzeniu tylko 1 uzwojenie);
transformator
[łac.],
urządzenie elektrotechniczne do przetwarzania (transformowania) energii elektr. prądu przemiennego lub zmiennych sygnałów elektr. w celu przekazania ich z jednego elektr. obwodu do drugiego (np. celem otrzymania napięcia o innej wartości, galwanicznego oddzielenia źródła od odbiornika itp.), działające na podstawie zjawiska indukcji elektromagnetycznej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia