autotransformator
 
Encyklopedia PWN
autotransformator,
rodzaj transformatora, w którym część uzwojenia jest wspólna dla strony pierwotnej i wtórnej (na rdzeniu tylko 1 uzwojenie);
w porównaniu z transformatorem 2-zwojeniowym autotransformator ma większą sprawność transformowania; jego wadą jest galwaniczne (elektryczne) połączenie strony pierwotnej i wtórnej ograniczające zakres zastosowań; a. dużej mocy są stosowane do rozruchu dużych silników indukcyjnych klatkowych i sprzęgania sieci elektroenerg. różnych napięć.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia