przekładnik
 
Encyklopedia PWN
przekładnik,
elektrotechn. urządzenie (o dużej dokładności) obniżające napięcie elektr. (p. napięciowy) lub zmniejszające natężenie prądu elektr. (p. prądowy) układu do wartości odpowiedniej dla zakresu dołączonych do niego przyrządów pomiarowo-kontrolnych (np. woltomierzy, amperomierzy, watomierzy, przekaźników);
umożliwia też oddzielenie przyrządów od obwodu badanego; zależnie od rodzaju prądu elektr. rozróżnia się przekładniki prądu przemiennego (rodzaje transformatorów) i przekładniki prądu stałego (transduktory).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia