przetwornik pomiarowy
 
Encyklopedia PWN
Zależnie od postaci (analogowej lub cyfrowej) sygnałów przetwarzanego (czyli wejściowego) i przetworzonego (wyjściowego) rozróżnia się: p.p. analogowo-analogowy (A/A, zw. wprost p.p. analogowym); p.p. analogowo-cyfrowy (A/C, lub A/D; przeznaczony do przetwarzania analogowo-cyfrowego sygnałów); p.p. cyfrowo-analogowy (C/A lub D/A, o działaniu odwrotnym niż p.p. A/C) oraz p.p. cyfrowo-cyfrowy (zw. wprost p.p cyfrowym). P.p., którego sygnałem wejściowym jest wielkość mierzona, nazywa się: czujnikiem, sensorem lub także p.p. wejściowym.
Do p.p. analogowych należą: p.p. skali (lub wartości), w których sygnał wejściowy i wyjściowy są wielkościami tego samego rodzaju i o tym samym przebiegu (rozkładzie) czasowym (np. napięciem lub natężeniem prądu elektr., jak w dzielniku napięcia, wzmacniaczu, przekładniku; przesunięciem kątowym, jak w dźwigni); p.p. rozkładu (lub przebiegu), w których sygnały mają jednakową naturę fiz. (np. elektr., mech.), ale różnią się kształtem rozkładu (np. prostownik pomiarowy); p.p. natury (wielkości) — w tych przetwornikach sygnał wejściowy i wyjściowy są wielkościami o różnej naturze fizycznej. Wśród p.p. natury, zależnie od natury fiz. sygnałów wejściowego i wyjściowego, rozróżnia się p.p. elektromechaniczne (np. amperomierze, woltomierze) oraz stosowane jako czujniki p.p.: mechanoelektr., termoelektr., fotoelektryczne, chemoelektryczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia