rozkładu

Encyklopedia PWN

mat. pojęcie algebraiczne najczęściej definiowane dla pierścieni, rzadziej dla innych algebr ogólnych (np. dla półgrup).
reakcja rozkładu, reakcja analizy, analiza,
typ reakcji chemicznej.
gęstość rozkładu, gęstość prawdopodobieństwa, funkcja gęstości,
mat. funkcja f pozwalająca obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia A, związanego ze zmienną losową X, za pomocą wyrażenia całkowego P(XA) = ∫Af(x)dx.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia