reakcja rozkładu
 
Encyklopedia PWN
Zachodzi wg schematu:  AB → A + B; polega na rozkładzie związku chem. na pierwiastki lub prostsze związki, np. r.r. tlenku rtęci: 2HgO → 2Hg + O2 lub r.r. węglanu wapnia: CaCO3 → CaO + CO2; reakcją przeciwną do r.r. jest reakcja syntezy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia