pomiarowy sygnał
 
Encyklopedia PWN
pomiarowy sygnał,
sygnał przenoszący informacje o wartości wielkości: mierzonej, związanej z wielkością mierzoną, odtwarzanej przez wzorzec miary lub związanej z wielkością odtwarzaną;
przenoszone informacje, czyli wartości s.p. są najczęściej liczbami; s.p. analogowy jest wielkością fiz. (np. napięciem elektr., ciśnieniem) o wartości liczbowej równej sygnalizowanej liczbie lub od niej zależnej; skrajnymi postaciami s.p. analogowego jest wielkość mierzona i wielkość odtworzona; s.p. cyfrowy przenosi informacje o poszczególnych cyfrach zapisu cyfrowego sygnalizowanej liczby; najczęściej stosowanymi s.p. cyfrowymi są sygnały binarne (tzw. zerojedynkowe) napięciowe. przetwornik pomiarowy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia