analogowy

Encyklopedia PWN

inform. zmieniający wartości w sposób ciągły;
układ elektroniczny, zwykle scalony, przeznaczony do przeprowadzania operacji przetwarzania cyfrowo-analogowego.
miernik, którego wskazanie jest ciągłą funkcją wartości wielkości mierzonej.
sygnał mający postać ciągłego w czasie przebiegu wielkości fiz. (wielkość reprezentująca wiadomość może przyjmować dowolne wartości z ciągłego ich zbioru);
zespół metod i środków służących do wytwarzania, przesyłania i przetwarzania sygnałów analogowych.
elektr. przetwarzanie sygnału cyfrowego na odpowiadający mu sygnał analogowy (sygnał);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia