prostownik
 
Encyklopedia PWN
oprócz układu prostowniczego zawiera transformator napięcia wejściowego i zwykle filtr elektryczny, zmniejszający tętnienia prądu wyprostowanego, oraz regulator napięcia wyjściowego; podstawowymi parametrami p. są: napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe, prąd obciążenia, współczynnik tętnień (iloraz wartości skutecznej napięcia tętnień i wartości średniej napięcia wyjściowego); p. powszechnie stosuje się m.in. w zasilaczach sieciowych prądu stałego, urządzeniach do ładowania akumulatorów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia