skali

Encyklopedia PWN

dyzekonomie skali, niekorzyści skali produkcji,
ekon. zjawisko zwiększania się przeciętnych długookresowych kosztów całkowitych w miarę zwiększania skali produkcji;
ekon. występujące w długim okresie zjawisko obniżania przeciętnych kosztów całkowitych w miarę zwiększania skali produkcji i wprowadzania nowych technologii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia