skali

Encyklopedia PWN

ekon. przychody występujące, gdy długookresowe koszty przeciętne są stałe przy wzroście produkcji.
skala
[łac.],
muz.:
skala
[łac.],
metrol. zasada odwzorowania zbioru elementów (np. zjawisk, liczb, wartości wielkości) na inny zbiór, którego elementy są jednoznacznie związane z elementami zbioru przekształcanego;
fiz. uporządkowany zbiór wartości danej wielkości fizycznej, określony zgodnie z umownie przyjętymi założeniami;
skala Beauforta
[s. bəurta],
umowna skala służąca do określania (w stopniach Beauforta) prędkości (siły) wiatru oraz stanu morza;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia