skali

Encyklopedia PWN

statyst. sposób zapisu wyników obserwacji i pomiarów;
skala przyjęta na osi liczbowej, której podziałka odpowiada wartościom pewnej funkcji;
geofiz. skale opisowe określające intensywność trzęsienia ziemi na podstawie jego skutków w danym miejscu;
dawna skala umownej gęstości cieczy;
skala temperatury, oparta na 2 punktach stałych: temperaturze topnienia lodu pod ciśnieniem 1 atm (0°C) i temperaturze wrzenia wody pod tym ciśnieniem (100°C).
muz. skala złożona z 12 dźwięków w obrębie oktawy, oddalonych od siebie o półton.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia