skali

Encyklopedia PWN

empiryczna skala temperatury, ustanawiana przez Generalną Konferencję Miar, będąca najlepszym przybliżeniem termodynamicznej skali temperatury;
użyteczna skala naświetleń, użyteczna rozpiętość naświetleń,
fot. pojęcie stosowane w sensytometrii, określające pojemność informacyjną danego materiału światłoczułego;
ekon. wielkość produkcji w przedsiębiorstwie, której przekroczenie powoduje powstanie zjawiska dyzekonomii skali — wzrostu przeciętnych długookresowych kosztów całkowitych;
częsta na Podhalu skala muzyczna, charakteryzująca się kwartą lidyjską (zwiększoną) na pierwszym stopniu, jak w kościelnej skali lidyjskiej.
kościelne skale, modi, toni,
muz. system skal diatonicznych, opracowany teoretycznie V–VI w. (Boecjusz);
geofiz. dwunastostopniowa skala używana do oceny intensywności trzęsień ziemi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia