skali

Encyklopedia PWN

212-stopniowa skala temperatur, zaproponowana 1725 przez G.D. Fahrenheita;
skala Réaumura
[s. reomụ̈:ra],
fiz. skala temperatury, której punkt 0° odpowiada temperaturze krzepnięcia chemicznie czystej wody, a punkt 80° — temperaturze jej wrzenia;
muz. rodzaj skali diatonicznej z półtonami między 3. a 4. oraz 7. a 8. dźwiękiem (stopniem skali).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia