teletransmisja
 
Encyklopedia PWN
teletransmisja
[gr.-łac.],
dział telekomunikacji zajmujący się techniką przesyłania sygnałów na odległość za pomocą torów telekomunik..
Zależnie od rodzaju użytego toru telekomunik. rozróżnia się teletransmisję: przewodową (za pomocą przewodów napowietrznych lub kabli), radiową (za pomocą fal radiowych) oraz opt. (przeważnie za pomocą fal świetlnych przesyłanych przez światłowody). Sygnały w torze telekomunik. są tłumione, opóźniane, zniekształcane i zakłócane. W celu przeciwdziałania tym niekorzystnym zjawiskom stosuje się w torach teletransmisyjnych wzmacnianie, korekcję, ekranowanie i symetryzację; ze względów ekon. stosuje się systemy wielokrotne.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia