tensometr
 
Encyklopedia PWN
tensometr
[łac.-gr.],
przyrząd do pomiaru liniowych odkształceń ciał poddanych działaniom obciążeń;
stosowany w badaniach mech. właściwości materiałów oraz odkształceń powstających w czasie pracy maszyn, urządzeń, konstrukcji inżynierskich itp.; rozróżnia się t.: mech., elektr., opt., pneumatyczne i in.; najczęściej stosuje się elektr. t. oporowe, których gł. elementem jest cienki drut metal. przyklejany za pośrednictwem izolującej podkładki do badanego ciała; odkształcenie drutu (wywołane odkształcaniem ciała) powoduje zmianę jego oporu elektr., a pomiar sprowadza się do pomiaru tej zmiany.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia