konstytucji

Encyklopedia PWN

Zurych, niem. Zürich,
m. w północno-wschodniej Szwajcarii, nad północnym krańcem Jez. Zuryskiego i wypływającą z niego rz. Limmat, na wys. ok. 365 m;
organizacja młodzieżowa lewicy sanacyjnej;
Związek Północnoniemiecki 1866, niem. Norddeutscher Bund,
związek 22 państw niemieckich leżących na północ od Menu, utworzony 18 VIII 1866 przez Prusy, po wojnie austriacko-pruskiej, w miejsce Związku Niemieckiego;
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), Związek Radziecki, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik,
państwo komunistyczne we wschodniej Europie oraz północnej i środkowej Azji;
organizacje społeczne, zrzeszające na zasadzie dobrowolności pracowników najemnych w celu obrony i reprezentowania ich wspólnych interesów ekonomicznych i socjalnych, tworzone wg kryterium zawodu, gałęzi produkcji lub regionu;
decyzje państw., które ustanawiają lub uznają ogólne normy prawne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia