konstytucji

Encyklopedia PWN

Uniwersytet Boloński, Università di Bologna,
najstarszy w Europie uniwersytet, zał. 1088.
Uri, Kanton Uri,
kanton w środkowej Szwajcarii;
organ administracji publicznej rejestrujący fakty dotyczące stanu cywilnego obywateli;
Ustawy apostolskie, Didaskalia Apostolskie,
zbiór rozporzadzeń kośc. z 1. poł. III w., wzorowany na Didache, uchodzący za pierwszy dokument prawa kośc.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia