Ustawy apostolskie
 
Encyklopedia PWN
Ustawy apostolskie, Didaskalia Apostolskie,
zbiór rozporzadzeń kośc. z 1. poł. III w., wzorowany na Didache, uchodzący za pierwszy dokument prawa kośc.
wykorzystane w Konstytucjach Apostolskich, gł. dokumencie wschodniego prawodawstwa kośc. (IV/V w.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia