konstytucji

Encyklopedia PWN

wilajat al-fakih
[arab. ‘zwierzchność prawnika’],
wilāyat al-faqīh, pers. welajat-e faghih,
termin teologii szyickiej dotyczący doktryny władzy w islamie sprawowanej przez alimów w imieniu nieobecnego (ukrytego) 12. imama;
Wilhelm II, z dyn. orańskiej, ur. 6 XII 1792, Haga, zm. 17 III 1849, Tilburg (Holandia),
król Niderlandów i wielki książę Luksemburga od 1840, syn Wilhelma I;
Wojniakowski Kazimierz, ur. 1771 (1772?), Kraków, zm. 20 I lub 20 XII 1812,
malarz i rysownik;
obszar miasta Gdańska i najbliższej okolicy 1920–39; utworzone 15 XI 1920 na mocy traktatu wersalskiego, pozostawało pod protektoratem Ligi Narodów, nie posiadało pełnej suwerenności państwowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia