konstytucji

Encyklopedia PWN

Wolne Państwo Irlandzkie, irl. Saorstat Éireann, ang. Irish Free State Wymowa,
dominium bryt. 1922–37;
gwarantowane przez konstytucję i ustawodawstwo zobowiązanie władzy państw. do nieingerowania w określone sfery życia osobistego i publicznego obywateli.
Wołoskie Księstwo, Hospodarstwo Wołoskie, Wołoszczyzna,
państwo rumuńskie istniejące od pocz. XIV w. do 1861;
działalność państwa, realizowana przez niezawisłe sądy, które w formie procesowej rozstrzygają konflikty prawne (definicja podmiotowa);
zorganizowane struktury życia wspólnotowego oparte na przepisach rel., skupiające jednostki pragnące realizować wzory życia rel. zgodnie z obowiązującą w danym z. regułą (konstytucją);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia