wymiar sprawiedliwości
 
Encyklopedia PWN
wymiar sprawiedliwości,
działalność państwa, realizowana przez niezawisłe sądy, które w formie procesowej rozstrzygają konflikty prawne (definicja podmiotowa);
wymiar sprawiedliwości opiera się na przepisach prawa; w Polsce zgodnie z Konstytucją RP wymiar sprawiedliwości sprawują: Sąd Najwyższy, sądy powszechne (apelacyjne, okręgowe, rejonowe), sądy adm. (Nacz. Sąd Adm., wojew. sądy adm.) oraz sądy wojsk.; niezawisłość organów wymiaru sprawiedliwości (niezawisłość sędziowska) jest jedną z gł. konst. cech odróżniających je od innych organów orzekających państw. i społ.; występuje też definicja wymiaru sprawiedliwości, która nie opiera się na kryteriach podmiotowych (tzn. niezawisłych sądach), ale przyjmuje kryterium przedmiotowe; definicja ta obejmuje również organy orzekające pozasądowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia