usługi
 
Encyklopedia PWN
usługi,
ekon. działalność gospodarcza, która nie polega na wytwarzaniu dóbr materialnych, ale ma charakter świadczeń osób fizycznych i prawnych na rzecz innych osób;
trzeci, obok rolnictwa i przemysłu, sektor gospodarki narodowej; obejmują następujące działy: transport, łączność, handel, gospodarkę komunalną, ochronę zdrowia, oświatę, administrację, wymiar sprawiedliwości, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe oraz pozostałe, np. fryzjerstwo; rola usług rośnie wraz z rozwojem gospodarczym; udział zatrudnionych w usługach jest syntetyczną miarą rozwoju gospodarczego; w krajach najwyżej rozwiniętych przekracza on 50% i wykazuje tendencję wzrostu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia