oświata
 
Encyklopedia PWN
oświata,
proces upowszechniania wykształcenia i kultury w społeczeństwie;
termin oświata upowszechnił się w języku polskim w ciągu XIX w., zamiast dawnych terminów „instrukcja”, „oświecenie”, „edukacja”; jest często używany na oznaczenie działalności oświatowej rozumianej jako proces wykraczający poza upowszechnianie wykształcenia, obejmujący również rozszerzanie świadomości społeczną, polityczną, narodową (np. oświata ludowa, oświata etniczna); współcześnie przez system oświatowy rozumie się organizację upowszechniania wykształcenia ogólnego i zawodowego przez system szkolny oraz instytucje wychowania równoległego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia