ochrona zdrowia
 
Encyklopedia PWN
ochrona zdrowia,
polityka społ. wszelka społeczna działalność, której celem jest zapobieganie chorobom i ich leczenie, utrzymanie rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego człowieka, przedłużanie życia, zapewnienie zdrowego rozwoju następnym pokoleniom;
podstawowe metody współczesn ochrony zdrowia to: umacnianie zdrowia (profilaktyka nieswoista), zapobieganie chorobom (profilaktyka swoista), wczesne wykrywanie chorób, leczenie zapobiegające ich rozwojowi oraz ograniczające ich skutki, rehabilitacja, opieka medyczno-społeczna nad ludźmi niepełnosprawnymi oraz opieka nad nieuleczalnie chorymi; podstawowe metody ochrony zdrowia są w dużym stopniu wspólne z metodami ochrony pracy, ochrony środowiska i opieki zdrowotnej; warunkami realizacji celów ochrony zdrowia są: szkolenie personelu do działań ochrony zdrowia, prowadzenie badań naukowych, działalność wychowawczo-oświatowa, współpraca międzynarodowa, sprawne zarządzanie i odpowiedni poziom finansowania.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia