niezawisłość sędziowska
 
Encyklopedia PWN
niezawisłość sędziowska,
podstawowa zasada wymiaru sprawiedliwości wynikająca ze 178. artykułu Konstytucji RP, który stanowi, że sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko konstytucji oraz ustawom;
zgodnie z tymi zasadami sędzia przy rozstrzyganiu spraw orzeka tylko na podstawie ustawy i swego wewnętrznego przekonania, nie może być natomiast skrępowany żadnym zaleceniem lub instrukcją, co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy; wydane przez sędziego orzeczenie może być zmienione jedynie przez wyższą instancję sądową; niezawisłość sędziowską chronią takie instytucje prawne, jak immunitet sędziowski, nieusuwalność sędziów, samorząd sędziowski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia