sędzia
 
Encyklopedia PWN
sędzia,
funkcjonariusz publiczny sądzący sprawy i wymierzający sprawiedliwość;
sędziowie dzielą się na zaw. i niezaw., mogą być mianowani lub wybierani; w Polsce są tylko sędziowie zaw., którzy w sądach I instancji orzekają z reguły z udziałem ławników; sędziowie sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych, Nacz. Sądu Adm., Sądu Najwyższego powołuje Prezydent RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa; sędziowie sprawujący swój urząd są niezawiśli (niezawisłość sędziowska); sędzia śledczy — sędzia przeprowadzający śledztwo w sprawach karnych (w Polsce nie istnieje); sędzia pokoju (W. Brytania, Francja) — samodzielnie orzekający sędzia niezaw.; sędzia polubowny (arbiter).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia